Mr. drs. K. Beke

Senior manager

Koos is senior manager binnen het PwC business restructuring team en een all round herstructurerings adviseur. Als financieel adviseur staat hij bedrijven bij die het moeilijk hebben, of financiers van deze bedrijven. Hij heeft een ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van business plannen, liquidatiewaarderingen, versnelde M&A trajecten en begeleiden van financiële herstructurerings trajecten. Binnen PwC is hij tevens verantwoordelijk voor de WHOA simulatie waarmee deelnemers nu al kennis kunnen maken met de dynamiek van de WHOA.

Mr. drs. S.W. van den Berg

Advocaat

Sebastiaan van den Berg heeft een juridische en financieel-economische achtergrond. Hij behaalde o.a. de Executive Master of M&A and Valuation en is in januari 2019 aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op het onderwerp “Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventierecht”. Sebastiaan is advocaat bij RESOR N.V. en houdt zich bezig op het gebied van het ondernemings- en insolventierecht, met als specialisatie financiële herstructureringen en corporate litigation, waaronder procedures bij de Ondernemingskamer. Recent is hij onder meer betrokken geweest bij de herstructurering van de Braziliaanse Oi Telecom groep, de eerste procedure voor de Netherlands Commercial Court, de herstructurering van de Steinhoff groep, (procedures in het kader van) het faillissement van Estro en diverse schadeberekeningsvraagstukken.

Mr. M.C. Bosch

Rechter-commissaris insolventies

Mark Bosch is teamvoorzitter Toezicht rechtbank Overijssel en Rechter-commissaris insolventies.

Daarnaast is Mark Bestuurslid Recofa, een landelijk overlegorgaan van rechters-commissaris in faillissementen en surseances van betaling.

Mr. M.A. Broeders

Advocaat

Michael’s praktijk richt zich op herstructureringen, insolventies en coporate litigation.

Michael behoort tot het internationale Freshfields restructuring team en leidt het Amsterdamse insolventie- en herstructureringsteam.

Michael heeft een achtergrond in de transactionele praktijk en in corporate litigation en hij houdt zich bezig met distressed transacties, het vertegenwoordigen van cliënten in herstructureringen en adviseert bij crisissituaties. Michael was betrokken bij verschillende grensoverschrijdende UK scheme zaken en Chapter 11 zaken. Zijn werk heeft ook betrekking op het adviseren van cliënten op het gebied van aansprakelijkheidskwesties en geschillen die bestuurders, commissarissen en aandeelhouders raken bij insolventies.

Michael adviseert daarnaast regelmatig over zekerhedenkwesties, verrekeningsvragen en pauliana kwesties.

In 2004/2005 werkte Michael bij Amerikaans advocatenkantoor Paul Weiss waar hij zich bezig hield met faillissementsgeschillen en Chapter 11 zaken.

Michael is bestuurslid van Insolad, de Nederlandse vereniging van insolventierechtadvocaten.

Mr. F. Damsteegt-Molier

Senior-rechter/rechter-commissaris

Senior-rechter/rechter-commissaris, rechtbank Rotterdam, afdeling privaatrecht, team insolventie.

Universitair docent, Universiteit Utrecht, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.

Drs. H.T. Haanappel

Director Value Insights

Hans is partner bij Value Insights en is meer dan 20 jaar adviseur op het gebied van corporate finance en (ondernemings)waardering in verschillende situaties, zoals fusies en overnames, strategische besluitvorming en geschillenbeslechting. Hans is tevens een ervaren trainer op het gebied van corporate finance, (ondernemings)waardering en financieel management. Hans geeft al meer dan 15 jaar training aan professionals die werken voor (internationale) investeringsbanken, accountantskantoren, private equity en institutionele beleggers. Hans geeft ook les in verschillende MSc-, MBA- en Executive-programma’s van de Erasmus Universiteit / Rotterdam School of Management en Nyenrode Business University. Hans heeft een MSc in Finance van de Universiteit van Tilburg en is cum laude afgestudeerd.

Mr. J.T. Jol

Senior Legal Counsel

Johan Jol is werkzaam als Senior Legal Counsel voor de afdeling Legal Financial Restructuring & Recovery van ABN AMRO Bank N.V. Hij is tevens lid van de Juridische Werkgroep Corporate van de NVB. Voorts is hij als gastdocent verbonden aan de Bedrijfswetenschappen Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Mr. W.J.P. Jongepier

Advocaat

Wouter Jongepier is advocaat te Amsterdam en maakt deel uit van Dentons’ Retructuring and Insolvency Practice Team. Hij houdt zich bezig met velerlei aspecten van herstructureringen, ook in een internationale context. Hij fungeert veelvuldig als curator of bewindvoerder. Zo is hij onder meer betrokken bij de insolventies  van de OSX groep in Brazilië (olieproductie),  Air Berlin Finance (luchtvaart), Grupo Isolux Corsan (constructie), Estro (kinderopvang) en TVT (media).

Hij is redacteur van FIP en is als docent verbonden aan de LFS en de AvdR. Hij is commissaris van de Praktizijns- Sociëteit en honorair consul van IJsland in Amsterdam.

Mr. L.P. Kortmann

Advocaat

Lucas Kortmann is partner bij RESOR en is met name actief in complexe grensoverschrijdende herstructureringen en in de insolventierechtelijke en ondernemingsrechtelijke procespraktijk. Hij treedt op voor bedrijven in zwaar weer, financiële instellingen en curatoren in binnen en buitenland. Naast zijn werkzaamheden als advocaat wordt Lucas ook benoemd tot CRO in financiële herstructureringen en gecontroleerde afwikkelingen.

Recent is Lucas onder meer betrokken geweest bij de herstructureringen van de Braziliaanse Oi Telecom groep en Steinhoff, de eerste procedure voor de Netherlands Commercial Court, herziening van de Griekse insolventiewetgeving als expert voor de EBRD, en (procedures in het kader van) het faillissement van Estro. Lucas is Fellow van INSOL International en auteur van het hoofdstuk over Nederlands faillissementsrecht in het Duitse ‘Münchener Kommentar Insolvenzordnung’. Lucas is afgestudeerd in Engels en Nederlands recht en heeft onder meer bij Hengeler Mueller in Berlijn gewerkt. Hij spreekt vloeiend Duits en Engels.

Mr. A.M. Mennens

Advocaat

Anne Mennens is advocaat bij Wijn & Stael Advocaten N.V. Daarvoor was zij als docent en promovenda verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze schreef een proefschrift over het dwangakkoord buiten surseance en faillissement.

In haar onderzoek bespreekt zij de WHOA en de Herstructureringsrichtlijn tegen de achtergrond van de Amerikaanse Chapter 11-procedure en de Engelse en Singaporese scheme of arrangement.

Mr. drs. N.W.A. Tollenaar

Advocaat

Nicolaes Tollenaar is advocaat bij RESOR. Zijn praktijk legt zich toe op herstructurering en insolventie, met een bijzondere focus op zaken met een internationaal karakter. Hij treedt daarbij aan alle zijden van het spectrum op, zowel aan de kant van crediteuren, de onderneming, bestuurders en commissarissen, aandeelhouders en curatoren. Nicolaes aanvaardt, anders dan in hoedanigheid van advocaat, ook benoemingen tot CRO in financiële herstructureringen en gecontroleerde afwikkelingen. In 2016 voltooide hij aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn dissertatie “Het pre-insolventieakkoord, grondslagen en raamwerk” (Kluwer). Een Engelse versie van het boek werd onder de titel “Pre-Insolvency Proceedings, A Normative Foundation and Framework”, uitgegeven door Oxford University Press in februari 2019. Hij publiceert en spreekt regelmatig over het onderwerp in binnen- en buitenland.

S. Vansteenkiste

Managing Director Alvarez & Marsal Benelux BV

Stefaan Vansteenkiste heeft 28 jaar ervaring met het verbeteren en het re-organiseren van slecht presterende bedrijven. Hij heeft clienten ondersteund in diverse multi-unit retail, entertainment en wellness, luchtvaartmaatschappijen en transport, bouw en diverse industriële sectoren.

Specialisatie; Restructuring- Turnaround en interim management – Performance Improvement

Prof. mr. P.M. Veder

Hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder insolventierecht

Michael Veder is als hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder insolventierecht, verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en vice-decaan onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Michael is advocaat en als adviseur verbonden aan RESOR. Hij is voorzitter van de Commissie Insolventierecht, lid van de European Commission Group of Experts on Restructuring and Insolvency Law en was lid van de European Commission Expert Group on cross-border insolvency.

Prof. mr. R.D. Vriesendorp

Hoogleraar Insolventierecht

Reinout Vriesendorp is sinds 2012 parttime partner bij De Brauw Blackstone Westbroek waar hij zich bezighoudt met de insolventie- en herstructureringspraktijk (zowel corporate als litigation). Daarnaast is hij deeltijd hoogleraar Insolventierecht (afdeling Ondernemingsrecht en Afdeling Bedrijfswetenschappen) aan de Universiteit Leiden. Hier verzorgt hij insolventierechtelijk onderwijs in alle fasen van de studie (bachelor, master en post-graduate) en publiceert hij regelmatig op die terreinen. Hij is vanaf de oprichting redacteur van het Tijdschrift voor Insolventierecht en daarnaast redacteur van International Insolvency Review en Insol World Quarterly. Als lid van de Stuurgroep en als docent van Grotius/Insolad cursus ‘Insolventierecht’ en ‘Financiering & Zekerheden’ heeft hij sinds 1992 talloze insolventierechtjuristen (advocaten, curatoren, rechters, bedrijfsjuristen en academici) in (post-)academisch onderwijs opgeleid. Beroepsmatig is hij fellow van Insolad en lid van diverse beroepsverenigingen (Nederlandse Juristen Vereniging (NJV), Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht (VBR), Vereeniging “Handelsrecht”, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII), International Insolvency Institute (III), INSOL Europe (Academic Forum) en INSOL International (Academic Group)). Hij is medeoprichter en bestuurslid van de Conference on European Restructuring and Insolvency Law (CERIL). Hij was lid van de Commissie Insolventierecht die het Voorontwerp Insolventiewet (2007) had opgesteld en van 2005-2011 is hij raadsheer-plaatsvervanger in Hof Amsterdam geweest. Sinds 2010 is hij lid van de begeleidingscommissie van de jaarlijkse Wsnp-monitor. Momenteel is hij tevens lid van de begeleidingscommissie van het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de faillissementen van het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen.

Prof. mr. F.M.J. Verstijlen

Hoogleraar privaatrecht

Frank Verstijlen (1967) studeerde Nederlands recht en fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg, alwaar hij in 1998 is gepromoveerd op een rechtsvergelijkend proefschrift over de taak, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Thans is hij hoogleraar privaatrecht in het bijzonder het goederenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voorts is hij redactielid van het Tijdschrift voor Insolventierecht, redacteur van de losbladige Faillissementswet en Tekst & Commentaar Insolventierecht, annotator van de Nederlandse Jurisprudentie en treedt hij op als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij was van 1997 tot 2015 werkzaam als advocaat te Rotterdam en Amsterdam.

Mr. A.E. de Vos

Rechter, Arrondissementsrechtbank Amsterdam, sector privaatrecht

Elsbeth de Vos is (senior) rechter bij de Rechtbank Amsterdam en treedt op als rechter-commissaris in faillissementen. Tevens is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden.

Elsbeth doceert daarnaast Insolventierecht in het kader van projecten van EBRD, IBRD/IFC en Insol International.

Ing. R. van der Wielen

Senior bedrijfsadviseur en partner bij UNO bedrijfsadviseurs BV

UNO bestaat uit een team van 12 adviseurs gespecialiseerd in begeleiding van insolventies, fusies & overnames en strategische trajecten bij middelgrote ondernemingen in Nederland met een jaaromzet van €5 – 150 mln.

Roelof is betrokken geweest bij alle vormen van strategische bedrijfsadvisering, met nadruk op complexe insolventietrajecten. Met name de (stille) regie in zwaar-weertrajecten, eventueel met doorstart of overname, leidde tot een belangrijke expertise in dit vakgebied.

Roelof heeft vooral ervaring met insolventiedossiers en fusie- & overnametrajecten in de (glas)tuinbouw, food, betaald voetbal en handel. Noemenswaardige projecten zijn onder meer: Amarantis, PSV en Groningen Airport Eelde.

Loopbaan
Na afronding van de opleidingen HTS Civiele techniek en Bedrijfskunde is Roelof in 1986 gestart bij een middelgrote participatiemaatschappij en heeft de groei meegemaakt naar het beheer van 60 participaties.

In 1994 is hij als zelfstandig bedrijfsadviseur verder gegaan. Zijn specialisme was de verbetering van de bedrijfsvoering en het rendement van voornamelijk toeleveranciers van noordelijke basisindustrieën. In 1998 heeft hij zijn organisatie ingevlochten in UNO.

Mr. A.M. Wolffram-van Doorn

Coördinerend raadadviseur Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ilona Wolffram-van Doorn is coördinerend raadadviseur bij de Sector Privaatrecht van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiervoor is zij als wetgevingsjurist verbonden geweest aan verschillende ministeries en de Europese Commissie en heeft zij gewerkt aan beleids- en wetgevingstrajecten op het terrein van het burgerlijk procesrecht, contractenrecht en het faillissementsrecht. In haar huidige functie is Ilona onder meer (mede)verantwoordelijk voor het opstellen van verschillende wetsvoorstellen in het kader van het programma ‘herijking faillissementsrecht’, waaronder de WHOA.